Å tenke er bevissthet.

Før du uttaler deg om noen, bør du virkelig kjenne vedkommende. Før du uttaler deg om noens holdninger, bør du undubitably vite noe om dem. Før du uttaler deg om noens venner, så bør du sannferdig kjenne dem. Før du uttaler deg om noens liv så bør du ha levd det!

Høres ikke det ut som kloke ord?!

Vel, det samme kan sies om meg. Før du uttaler deg om meg, bør du virkelig kjenne meg. Før du uttaler deg om mine holdninger, bør du undubitably vite noe om dem. Før du uttaler deg om mine venner, så bør du sannferdig kjenne dem. Før du uttaler deg om mitt liv så bør du ha levd det!

En er mot andre slik en ønsker å bli behandlet selv, med det sagt så ønsker jeg dere en flott dag, en fantastisk uke og en herlig mai måned.

With love <3

#poesi #dikt #sannhet #sanneord