Kvinner med hijab, barn med hijab, hijab i Norge!

Debatten om Hijab, Nikab og Burka har ofte vært tema her i Norge. De fleste liker ikke disse heldekkende plaggene, synes det er skummelt. Noen trekker seg unna, opplever frykt, og tenker på terror.

Selv skrev jeg et blogginnlegg for et halvt år siden der jeg sa rett ut at jeg er hundre prosent imot nikab og burka i Norge. Jeg begrunnet det med at flytter man til Norge fra et annet land så er jeg for integrering der de som flytter hit tilpasser seg det norske samfunn, kultur og væremåte. Viser respekt for folket og landet man befinner seg. I Norge beveger man seg i samfunnet som alle andre, åpent, uten å skjule seg. Å skjule seg skaper usikkerhet og frykt hos andre.

Den gang skrev jeg at jeg ikke var imot hijab. Fordi den ikke skjuler ansiktet til den som bærer den. Men nå mener jeg hijab også bør forbys.

Slike plagg symboliserer et kvinnesyn og diskriminering som jeg ikke synes er akseptabelt i Norge. Og enda verre, kvinnene som går med disse plaggene sender et signal til alle islamister og muslimer om dere vil: “Ikke aksepter vestlige verdier, vi støtter et islamsk samfunn! Vi har vårt eget mål, vår egen agenda!”

Nå er ‘Hijab-debatten’ igang igjen. Denne gang i farvannet av innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiets politikk. De ønsker å forby hijab på små barn fra 2 -13 år .

Jeg bor i Drammen. I en del av byen her jeg faktisk føler at vi etnisk Norske er i mindretall. Når jeg skal ut å gjøre ærender går jeg forbi flere bygg som brukes til moskeer og møter for muslimer og islamister. Jeg ser veldig mange barn med hijab og ideologiske plagg. Og nå vil jeg ikke det mer. Jeg er helt enig med Fremskrittspartiet. Dette må forbys! Og jeg mener at barnehijab ikke bare bør forbys i skolen, men i hele det norske samfunn.

Forslaget om å forby hijab i skolen ble dårlig mottatt av muslimer og islamister her til lands. For noen få dager siden leste jeg om ei som presterte å si at skulle hijab forbys måtte miniskjørt og magetopp også forbys. Beklager, men miniskjørt og magetopp er hverken ett fascistisk eller ideologisk plagg som er til for å sende signaler til alle som støtter islamsk ideologi: “Vi er her, vi er mange, ikke aksepter vestlige verdier, vi støtter et islamsk samfunn! Vi har vårt eget mål, vår egen agenda!”

Jeg grøsser over den agendaen.

Hijab er til hindring for integrering. Norge er ikke islam, og skal aldri bli det. En annen ting er at hijab på små jentebarn seksualiserer dem. I den vestlige verden kan vi vise hud uten å bli straffeforfulgt. At små barn seksualiseres er ikke akseptabelt her. Barnehage og skole skal være et sted som bidrar til integrering, hvor både gutter og jenter stiller med like muligheter til å lykkes i det norske samfunnet. Som samfunn bør vi sette ned foten for denne ukulturen som er i direkte strid med norsk kultur og verdier.

Det er alvorlig når små barn blir påtvunget en hijab noe de ikke aner hva er. Dette vil også føre til en dårligere integrering og mer utenforskap. Som kan i det lange løp føre til mer kriminalitet.

Folk må tørre å si ifra at dette ikke er ok!

La barn være barn, ikke tull inn i niqab burka, hijab eller andre ideologistiske plagg. Slike ukulturer passer ikke inn her i vår kultur ei heller i vårt samfunn.

Dette er Norge, vern om det!!

.

I dag begynte Id al-adha / Eid al-adha som er en islamsk høytid til minne om profeten Ibrahims villighet til å ofre sin sønn Ismail til Allah etter å ha blitt beordret til dette i en drøm. – Koranen, sura 37, vers 99-110.

.

Følg Bunny Trash på MeWeLink!!

Følg Bunny Trash på FacebookLink!!

#hijab #nikab #burka #terror #integrering #samfunn #kultur #respekt #kvinnesyn #diskriminering #islam #islamsksamfunn #islamister #muslimer #ideologi #islamskideologi #innvandring #forbud #koranen #forbudmotideologistiskeplagg #sylvilisthaug #listhaug #politikk #innvandringspolitikk #integreringspolitikk #drammen #islamskagenda #seksualisering #seksualiseringavbarn #barneseksualisering #stoppbarneseksualisering #kriminalitet #stoppkrimimalitet #fremskrittspartiet #frp #norge

#stemfrp